Obvestilo o zapori občinske javne ceste LZ 193501

Obvestilo o zapori občinske javne ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: Popolna
Cesta:  
LZ 193501 Gorjupova cesta
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 07.06.2021 do 14.06.2021
Vzrok za zaporo: Dela na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d., Alenka Pirc
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Obvestilo o zapori občinske javne ceste LZ 193501