Kostanjevica na Krki - Logotip

Obvestilo o zapori občinske javne ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-12/2022-2, z dne 29.06.2022
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191331 Stara državna cesta I,
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 19.07.2022 do 15.10.2022
Vzrok za zaporo: Obnova lesenega mostu
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Rafael d.o.o., Nino Bahat
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz