Grafični prikaz zapore ceste

Obvestilo o zapori občinske javne ceste

 

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-6/2022-2
Vrsta zapore: Popolna in delna
Cesta: JP 693171 Orehovec-Vodeniška, JP 693172 Orehovec 1-Grič-Stipanič, 693191 Grad-Studena, 693201 Orehovec-Dolnji Orehovec, 693202 Dolšce-Orehovec, 693203 Orehovec-Zagorc-Dolšce, 693204 Orehovec-kapelica-Koren, 693205 Orehovec-Odcep I, 693206 Orehovec-Pisek, 693209 Orehovec, LC 191261 Grad-Orehovec
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 18.05.2022 do 30.08.2022
Vzrok za zaporo: Dela na optičnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: GVO d.o.o.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Grafični prikaz zapore ceste