Obvestilo o zapori občinske javne ceste, dovoljenje št. 371-9/2022-2

Obveščamo vas o postavitvi cestne zapore:

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-9/2022-2
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191332 Stara državna cesta II, LC 191331 Stara državna cesta I,
Odsek/potek/stacionaža: otok Kostanjevica
Trajanje zapore: 01.07.2022 med 15.30 in 19.30 uro
Vzrok za zaporo: Kolesarska prireditev
Obvoz: Po državni cesti (obvoznica)
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kolesarski klub Adria, Srečko Glivar 041622 329
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz /