Obvestilo o zapori občinske javne ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: DELNA
Cesta:  
LC 191251 Kostanjevica-Velike Vodenice-Ban in JP 693071 Kočarija Velike Vodenice
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 19.09.2022 do 20.09.2022
Vzrok za zaporo: Dela na optičnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: GVO
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz