Obvestilo o zapori občinske javne ceste JP 693258 Kluce-Oštrc

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-7/2023
Vrsta zapore: Delna
Cesta: JP 693258 Kluce-Oštrc
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 20.05.2023
Vzrok za zaporo: Izvedba tehničnih pregledov
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Avto Krka d.o.o.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz