Zapora ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas

Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: Popolna kratkotrajna
Cesta:   LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas
Odsek/potek/stacionaža: Naselja Oštrc
Trajanje zapore: 5.10.2022 od 14:00 ure do 6.10.2022 do 14:00 ure
Vzrok za zaporo: Nujna sanacijska dela na vodovodnem sistemu
Obvoz: Ni predviden, mogoč po lokalnih cest
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba:
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Zapora ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas