Obvestilo o zapori občinske javne ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191331 Stara država cesta I
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 10.05.2022 do 13.05.2022
Vzrok za zaporo: Obnova lesenega mostu
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: GKI d.o.o.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz