Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191332 Stara državna cesta II

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-17/2022-2, z dne 04.07.2022
Vrsta zapore: Popolna
Cesta:  
LC 191332 Stara državna cesta II
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 24.09.2022 do 08.00 ure do 25.09.2022 do 12.00 ure
Vzrok za zaporo: Glasbena prireditev
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Jernej Tomazin s.p.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz