Obvestilo o zapori občinske javne ceste (LZ 191332 Stara državna cesta II)

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-11/2021-2
Vrsta zapore: Kratkotrajna popolna
Cesta: LC 191332 Stara državna cesta II
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 24.06.2021 od 19.00 do 21.00 ure
Vzrok za zaporo: Prireditev ob dnevu državnosti
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Občina Kostanjevica
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz