Obvestilo o zapori občinske javne ceste – LZ 193501 Hmeljska cesta

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LZ 193501 Hmeljska cesta
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 26.07.2021 do 01.08.2021
Vzrok za zaporo: Dela na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d., Alenka Pirc
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz