Obvestilo o zapori občinske javne ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-7/2021-2
Vrsta zapore: Popolna
Cesta:  
LC 191332 Stara državna cesta II, LC 191331 Stara državna cesta I, LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas
Odsek/potek/stacionaža: otok Kostanjevica
Trajanje zapore: 03.07.2021 med 12.30 in 16.00 uro
Vzrok za zaporo: Kolesarska prireditev
Obvoz: Po državni cesti (obvoznica)
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kolesarski klub Adria, Srečko Glivar 041622 329
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole