Kostanjevica na Krki - Logotip

Obvezno izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom po 1. januarju 2015

Od 1. januarja 2015 proračunski uporabniki sprejemajo račune le v elektronski obliki. To velja tudi za v decembru 2014 opravljene storitve in dobavljeno blago, če je izvajalec papirni račun poslal v decembru, proračunski uporabnik pa ga bo prejel po 1. januarju 2015. E-račun je sestavljen v elektronski obliki po predpisanih standardih in pogojih, ki veljajo za njegovo sestavitev.
Vse račune, prejete v papirnati obliki po 1. januarju 2015, bomo pisno zavračali in zahtevali izstavitev e-računa.

Vir: Zveza RFR