Odgovor na članek v Dolenjskem listu št. 13 z dne 30.03.2017 z naslovom “Pismo ministrstva županu in svetu”

Vsekakor moram najprej povedati, da me ne zanimajo interpretacije svetniške skupine na dopis ministrstva, me je pa zmotil zadnji stavek članka, ki provokativno nakaže, da je bilo članom svetniške skupine zopet nekaj onemogočeno z moje strani, zato želim zadevo razjasniti.

Dopis ministrstva smo na občino, po e-pošti, prejeli v petek, dne 17.03.2017 ob 8.09 uri in jo ob 13.21 uri posredovali na e-pošto vsem svetnikom. Rok 10 dni je začel teči naslednji dan od prejema, torej od 18.03.2017 in se je iztekel v ponedeljek, dne 27.03.2017.

Svetniška skupina je vlogo za dokumentacijo na občino prinesla v petek, dne 24.03.2017 in do ponedeljka, 27.03.2017, ko poteče rok za odgovor zahtevala, navajam:

»- vloženo pritožbo na ustavno sodišče RS v zvezi z razsodbo višjega sodišča pod opr. št. II Cp 770/2016 in morebitno že prejeto razsodbo ustavnega sodišča R Slovenije
– Dobesedni zvočni zapis 12. redne seje občinskega sveta in dobesedni zvočni zapis vseh sklicev 13. rednih sej Občinskega sveta
– Morebitni izdani sklep župana o drugem začasnem financiranju za obdobje April-Junij 2017 brez soglasja OS (87. člen Poslovnika).«

Še isti dan jim je bilo z moje strani odgovorjeno po e-pošti in sicer:

»Spoštovani,
v zvezi s spodaj posredovanim dokumentom za dostavo dokumentacije, ki smo jo prejeli danes, dne 24.03.2017 (na občino ga je osebno prinesel g. Anton Zagorc) vam, kot sem povedala že v telefonskem pogovoru, sporočam naslednje:
1. Vlogo je potrebno dopolniti s podpisi svetniške skupine, saj sicer lahko dopis na računalnik v imenu drugega napiše in predloži kdorkoli in se vloga v tem delu šteje za nepopolno.
2. Dokument, ki ga zahtevate pod prvo alinejo se nanaša na zadevo, ki se tiče konkretne fizične osebe in ni v zvezi s pojasnili o postopku sprejemanja proračuna za leto 2016, ki ste jih župan in OS dolžni posredovati ministrstvu.
3. V drugi alineji je nejasno oziroma dvoumno formulirana vaša zahteva, saj termini zajemajo dve popolnoma različni zadevi in sicer ali zvočni zapis ali dobesedni prepis zvočnega zapisa. Z magnetogramom občina ne razpolaga, v kolikor pa želite zvočni zapis, prosim da prinesete USB ključ.
4. Posredovali pa vam bomo fotokopijo sklepa o začasnem financiranju v obdobju april-junij 2017. Prosim za vašo dopolnitev zahteve in sicer do ponedeljka do 8.30 ure.«

V ponedeljek, dne 27.03.2017 sta g. Rajar in g. Anton Zagorc ob 8.30 uri prinesla dopolnitev vloge s podpisi 5 članov svetniške skupine,USB ključ in zahtevo za dodatno dokumentacijo in sicer zvočni zapis 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13 redne ter 3, 4 in 5 izredne seje občinskega sveta.

Ob 12.24 uri je tajnica, Marjana Krhin, klicala g. Rajarja in mu povedala, da so dokumenti pripravljeni, pa je po e-pošti odgovoril, da nima časa do 15 ure, da naj se mu kar pošljejo na njegov naslov, oziroma bi v torek 28.03.2017, po 7 uri zjutraj prišel ponje.

Glede na navedeno sem g. Rajarja malo pred koncem službe poklicala in mu povedala, da se obnašajo skrajno neresno, da ne drži da je bil odsoten, saj sem ga videla in kako to, da ne pride po zahtevano dokumentacijo, če pa je bil rok tisti dan? Razen če so si rok podaljšali, sem ga vprašala, na kar pa ni odgovoril (zadeva je bila jasna v četrtek, 30.03.2017, ko smo v vednost prejeli ponovni dopis državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo, dr. Nejca Brezovarja, s katerim je bil svetniški skupini rok podaljšan do petka, dne 31.03.2017). Ob 15.55 je prišel po dokumentacijo in še pol ure govoril z mano v smislu, da pozna Nejca Brezovarja, da ima njegovo tel. številko, da je član SD-ja. Povedala sem mu, da sem verjela in še vedno verjamem v pravno državo in pravni sistem, ki ne more preganjati nekoga, ki ni naredil nič napak. In me prav nič ne zanima katere stranke je kdo, kakšne barve ali kako se piše, ker ljudi nikoli nisem sodila po tem, v kolikor pa namiguje, da se bo konkretna zadeva urejala strankarsko, politično in po VIP liniji, me to sploh ne zanima.

V celotni zadevi je nenavadno predvsem to da, tako rekoč tik pred iztekom roka, z nepopolno pripravljeno vlogo zahtevaš neko dokumentacijo, jo potem na sam dan izteka roka dopolniš in podaš še zajetno dodatno zahtevo, nato pa dokumentov enostavno ne utegneš prevzeti in predlagaš, da ti jih kar pošljejo na tvoj naslov ali še bolje, da jih prideš iskati naslednji dan, po izteku roka?!

Novinar bi vsekakor zadevo lahko preveril, ampak je vendarle bolj berljivo članek zaključiti s provokativnim stavkom, da je »ubogim revežem« zopet nekaj onemogočila oziroma zakuhala direktorica občinske uprave.

Judita Lajkovič
univ.dipl.prav., l.r.
Direktorica občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki