Oskrba najdenih živali in sofinanciranje sterilizacije mačk in kastracije mačkov v letu 2022

OSKRBA MALIH ŽIVALI V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2022

V letu 2022 bo storitev oskrbe malih živali izvajala Veterinarska bolnica Brežice, Prešernova cesta 17a, Brežice. V primeru najdbe zapuščene živali pokličite zavetišče na telefonsko številko (07) 49 61 156.

SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE LASTNIŠKIH MAČK IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČKOV V LETU 2022

Občina bo tudi v letu 2022 sofinancirala sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov. Subvencija občine za sterilizacijo znaša 30 evrov, za kastracijo pa 20 evrov. Storitev bo izvajala Veterinarska bolnica Brežice, Prešernova cesta 17a, Brežice. Prosimo, da storitev predhodno naročite na telefonsko številko (07) 49 61 156.

Pripravila: Karla Gašpar