Župan Občine Kostanjevica na Krki, g. Robert Zagorc in direktorica podjetja Rafael d.o.o., Sevnica, ga. Marija Možina

PODPIS POGODBE ZA OBNOVO LESENEGA MOSTU NA SEVERNI STRANI OTOKA

Župan Občine Kostanjevica na Krki, g. Robert Zagorc in direktorica podjetja Rafael d.o.o., Sevnica, ga. Marija Možina, sta v torek, 27.6., podpisala pogodbo za obnovo lesenega mostu na severni strani otoka. Pogodbena vrednost del znaša 735.738,00 EUR. K obnovi bo Ministrstvo za kulturo prispevalo 200.000,00 EUR, ki jih je Občina prejela na javnem razpisu, ostalo pa bo potrebno zagotoviti v proračunu Občine Kostanjevica na Krki. Izvajalec bo z deli pričel v jesenskem času, če bodo to omogočale vremenske razmere, sicer pa v začetku leta 2024. Rok za dokončanje obnove je 30. september 2024.