Poplave 2014 – Obrazci za prijavo škode

Občina Kostanjevica na Krki obvešča vse oškodovance (lastnike stanovanjskih in gospodarskih objektov in nosilce kmetijskih gospodarstev), naj na občini čimprej prijavijo škodo, nastalo zaradi posledic poplav.

Obrazci za prijavo škode so dosegljivi na občini in na tej spletni strani (glej tabelo spodaj).

Vlada RS sicer ni sprejela še nikakršnih sklepov o izvajanja ukrepov odprave posledic nastale škode, vendar pa bodo člani komisije in sodelavci, na podlagi oddanega obrazca, pričeli s svojim delom na terenu zato jim, prosim, omogočite dostop na vaše zemljišče in v poškodovane objekte. Vse oddane prijave morajo biti preverjene na terenu in kot zbirnik nastale škode bodo, po izdanem sklepu vlade RS, oddane na Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje.

Za vse potrebne informacije in nejasnosti pri prijavi škode se lahko obrnete na direktorico OU, Judito Lajkovič, na tel. št. 08 20 50 617 ali GSM 051 635 830 (škoda na objektih) in Karlo Gašpar, na tel. št. 08 20 50 618 ali GSM 051 635 832 (škoda v kmetijstvu).

Pripeti dokumenti
OBVESTILO – POPLAVE 2014 Prenesi
Obrazec: OCENA ŠKODE NA ŽIVALIH, PERUTNINI IN RIBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi
Obrazec: OCENA DELNE ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi
Obrazec: OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi
Obrazec: OCENA ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN GOZDOVIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi