Popolna zapori ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas (v naselju Oštrc)

Obveščamo vas o postavitvi cestne zapore:

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, Interventna
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas (v naselju Oštrc)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 11.06.2020 od 08.00 do 12.00 ure
Vzrok za zaporo: Delo na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d., Alenka Pirc
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz