Kostanjevica na Krki - Logotip

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu – spletni portal INVAZIVKE

V sklopu projekta LIFE ARTEMIS je pripravljen predlog sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdovih.
Na spletni strani INVAZIVKE so na voljo podatki o tujerodnih vrstah, opremljeni s fotografijami in opisom.