POZEBA 2021 – SPREJEM OBRAZCEV

Zbiranje vlog oškodovancev zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji
med 5. in 9. aprilom 2021

Oškodovance, ki so prejeli predtiskane obrazce 2 za letošnjo pozebo, obveščamo, da smo pričeli z zbiranjem
vlog, v katere sami vpišete odstotek poškodovanosti posameznih kultur in priložite dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnice).

V primeru sklenjenega zavarovanja mora biti to na obrazcu označeno, priložena mora biti kopija zavarovalne police
in dokazilo o izplačilu zavarovalnine, če z njim razpolagate.

Na podlagi navodila Uprave za zaščito in reševanje vloge do 20. oktobra 2021
oddate pri Karli Gašpar ali Aniti Krajnc.