Kostanjevica na Krki - Logotip

POZIV LOKALNIM PODJETJEM K SODELOVANU V ANKETI V OKVIRU IZDELAVE LOKALNEGA ENERGETKSEGA KONCEPTA

Občina Kostanjevica na Krki je v mesecu avgustu 2023 pristopila k izdelavi Lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Kostanjevica na Krki. Izdelovalec je Lokalno energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina, skr. LEAD iz Krškega, ki pokriva našo regijo. Pri pripravi dokumenta potrebujemo osnovne informacije o trenutni rabi energije na našem območju, zato je izdelovalec pripravili vprašalnik na podlagi katerega bodo pridobili nujne vhodne podatke.

Bistveni element LEK-a je kvalitetna in realna analiza dejanskega stanja rabe energije (električne, toplotne, hladilne) in energentov (zemeljskega plina, lesne biomase, bioplina, ELKO, UNP). Poudarek je na raziskavi izkoriščanja obnovljivih virov energije in njihovi razpoložljivosti (sončna energija, bioplin, biomasa, vodna energija, geotermalna in vetrna energija).

Vljudno vas naprošamo, da se odzovete in izpolnite priloženi vprašalnik ter ga izpolnjenega pošljete na elektronski naslov: info@lea-d.si.

Veseli bomo vašega sodelovanja, še posebej, če boste posredovali zaprošene podatke v roku 30. dni.

Kontaktni podatki izdelovalca:
Lokalna energetska agencija Dolenjska Posavje Bela krajina, skr. LEAD, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško
Telefon: ++386(0)7 488 11 50, 488 11 52, 870 01 03

Pripeti dokumenti
priloga_Vprašalnik za podjetja-gospodarstvo LEK Kostanjevica na Krki Prenesi
POZIV PODJETJEM K SODELOVANU V ANKETI V OKVIRU IZDELAVE LOKALNEGA ENERGETKSEGA KONCEPTA Prenesi