Preklic prekuhavanja in racionalne rabe pitne vode na vodovodnem sistemu Javorovica

Kostak obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da ukrep o racionalni rabi in prekuhavanja ni več potreben.