Prva generacija lokalnih turističnih vodnikov v občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi lani sprejetega Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 67/2018)
je Občina Kostanjevica na Krki v sodelovanju s Turistično informacijskim centrom Kostanjevica na Krki prvič organizirala
izobraževanje za lokalne turistične vodnike.

Izobraževanja se je udeležilo 14 kandidatov, predaval je Iztok Bončina, Agencija Palladio iz Ljubljane.

Izobraževanje je zajemalo 40 učnih ur predavanj. Poleg teoretičnega dela so kandidati opravili tudi praktično simulacijo vodenja
z ogledom najpomembejših znamenitosti mestnega jedra in okolice ter preizkusom znanja na celodnevnem izletu po občini, ki je
potekal v soboto, 20. aprila 2019.

S tem je občina bogatejša za 14 novih turističnih vodnikov.
Vsem skupaj želimo prijetno in uspešno vodenje.