Osnovna šola Jožeta Gorjupa

Razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2016/2017

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok.

Vpis bo potekal od 14.3.2016 do vključno 9.4.2016.

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, ko bo občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2016/17, predvidoma do konca junija 2016.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletni strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pod zavihkom Vrtec – Obrazci za vrtec) ter na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Ravnateljica: Melita Skušek, prof.l.r.

Pripeti dokumenti
Razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2016/2017 Prenesi