Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave.

Pripeti dokumenti
OPN sprememba 1. HPG predlog sklepa uradni list 25.7.17. Prenesi