Sklep in Program o pripravi RRP regije Posavje za 2021-2027

Razvojni svet regije Posavje je na svoji zadnji seji sprejel sklep in Program o pripravi RRP regije Posavje za 2021-2027.

Za več kliknite tukaj