Sklep o omejitvi prometa na občinskih cestah

Občina Kostanjevica na Krki izdaja na podlagi 5. alineje 1. odstavka 67. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS. št. 34/2010)

SKLEP

Od 2.11.2017 je na občinskih cestah zaradi poškodovanosti le-teh prepovedan promet za:

  1. Kost. – Č. Vas – P. vas / Odsek 191221 / C 191330 – C R3 671
  2. Kos. – Iv. – V.V. – V.B. / Odsek 191251 / C 191330 – C 395140

Prepoved bo kontrolirala pristojna policijska uprava in pristojni medobčinski inšpektorat.

Prepoved se objavi v sredstvih javnega obveščanja ter na uradni spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Kostak d.d. Leskovškova cesta 2a, 8270 Krško, bo na odsekih cest za katere velja omejitev prometa, postavil obojestransko prometno signalizacijo in jo po preklicu sklepa tudi odstranil.

Za vsak prevoz z motornimi vozili za katere velja prepoved prometa po navedenih občinskih cestah, a je nujen, je potrebno pridobiti dovoljenje Občine Kostanjevica na Krki.

Sklep si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Sklep o omejitvi prometa na občinskih cestah, 2.11.2017 Prenesi