Sklep o omejitvi uporabe občinske ceste

Na podlagi 2. alineje 1. odstavka 46. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 34/2010) je župan Občine Kostanjevica na Krki sprejel

SKLEP o omejitvi uporabe občinske ceste

Od 03.10.2016 je na občinski cesti LC 191332 Stara državna cesta II na območju mestnega jedra Kostanjevice na Krki zaradi poškodovanosti lesenih mostov prepovedan promet:

  • Za avtobuse in sicer od pričetka severnega lesenega mostu do konca južnega lesenega mostu in obratno ( prometni znak II. 6).
  • Za tovorna motorna vozila od pričetka južnega lesenega mostu do konca južnega lesenega mostu in obratno (prometni znak II. 7).

Prepoved bo kontrolirala pristojna policijska postaja in pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Prepoved se objavi v sredstvih javnega obveščanja ter na uradni spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Kostak d.d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško , bo na odseku ceste na kateri velja omejitev prometa, postavil obojestransko prometno signalizacijo.

Pripeti dokumenti
Sklep o omejitvi uporabe občinske ceste Prenesi