Kostanjevica na Krki - Logotip

Sklep o ugotovitvi glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN 02

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
OPN S2 SKLEP 8.10.2018 Prenesi