Sprememba razpisne dokumentacije 3 JP LAS Posavje ESPR

Obveščamo vas, da smo na podlagi sklepa I/8 DOP-2018 iz 8. dopisne seje upravnega odbora LAS Posavje Sklep v ponedeljek, 4. marca 2019, na naši spletni strani objavili spremembo razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

NOVA razpisna dokumentacija se nahaja na naslednji povezavi: http://www.las-posavje.si/3-javni-poziv-espr.html

Manuela Bojnec
Višja svetovalka / Senior Adviser
Regionalna razvojna agencija Posavje /Regional Development Agency Posavje
CKŽ 2
8270 KRŠKO