Strokovni posvet NAMAKANJE IN ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV (OP), Krško, 3. julij 2015

Občina Krško, KGZS Zavod Novo mesto in poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP) Franc Bogovič vas vljudno vabijo na strokovni posvet z naslovom NAMAKANJE IN ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV (OP) možnosti in priložnosti za razvoj namakanja in OP v Sloveniji v naslednjih letih v petek, 3. julij 2015, ob 9.00 uri v mali dvorani Kulturni dom Krško, Trg Matija Gubca 2, 8270 Krško.

Strokovni posvet z naslovom Namakanje in organizacija proizvajalcev – možnosti in priložnosti za razvoj v Sloveniji v naslednjih letih je dogodek, s katerim želimo pritegniti domačo strokovno javnost, odločevalce in proizvajalce oz. pridelovalce sadja ter zelenjave in širšo slovensko javnost. Vse navedene deležnike želimo seznaniti z najbolj razvitimi sistemi OP in namakanja v Evropski uniji. Z njimi se je slovenska zainteresirana javnost seznanila na strokovni ekskurziji v Belgiji letošnjega maja. Udeleženci so se s primeri dobrih praks seznanili z obiskom največje evropske dražbe sadja in zelenjave – BELORTA, predstavitvijo raziskovalnega centra namakalnih naprav, obiskom posestva Green Farm, pogovori z uslužbenci in izmenjavo pogledov in dobrih praks ter nenazadnje s sodelovanjem na strokovni konferenci v Evropskem parlamentu z naslovom Sadjarski in zelenjadarski sektor v Belgiji in Sloveniji – ekonomski izzivi za proizvajalce.

Namakanje kmetijskih površin je predpogoj za zelenjadarsko proizvodnjo. V Sloveniji smo z delujočimi namakalnimi sistemi po hektarjih kmetijskih površin na repu Evrope. Program razvoja podeželja (PRP) omogoča sofinanciranje namakalnih sistemov. Z denarjem evropske finančne perspektive 2007 – 2013 je bilo v Sloveniji zagotovljenih sredstev za postavitev namakalnih sistemov na skupaj 1752 hektarih. V sedanji finančni perspektivi 2014 – 2020 pa moramo to številko bistveno povečati. Na posvetu bodo sodelovali vsi pomembni odločevalci pri izgradnji namakalnih sistemov.

S posvetom javnost želimo seznaniti z dejstvom, kako pomembne so organizacije proizvajalcev (OP), s pregledom, kaj se trenutno dogaja na področju organiziranja OP v Sloveniji in s prenosom praktičnih izkušenj iz Belgije širšemu krogu zainteresiranih. Želimo, da so prve organizacije v Sloveniji ustanovljene že letos!

Strokovni posvet bo dan pred Dnevom tehnike – pridelava, namakanje in promocija zelenjave Krško 2015. Udeležence tako vabimo na Dan tehnike, v soboto, 4. 7. 2015, ob 9. uri na kmetijo Jurečič v Veliko Mraševo. Druge, ki se tega dogodka ne morete udeležiti, pa vabimo, da si ob zaključku posveta ogledajo proizvodnjo zelenjave na področju namakalnega sistema Kalce – Naklo, ki je eden od uspešnejših primerov dobrih praks proizvodnje in namakanja zelenjave v Sloveniji.

mag. Miran Stanko
župan
Občine Krško

Jože Simončič
direktor
KGZS Zavod Novo mesto

Franc Bogovič
evropski poslanec (SLS/EPP)

Prijavnica je na naslednji povezavi: http://goo.gl/forms/sxzRNzMbc9

Prijave lahko oddate tudi po telefonu in sicer v ponedeljek, 29. 6. 2015 od 9:00 do 16:00 ure. Ali s SMS-om, ki naj vsebuje naslednje sporočilo: Posvet 3. 7. 15: IME IN PRIIMEK, TOČEN NASLOV, FUNKCIJA Telefon: 040 626 – 362 (Mateja).

Prosimo vas tudi, da prijavo oddate najkasneje do torka, 30 junija 2015.

Pripeti dokumenti
Namakanje OP – konferenca 3.7.2015 Krško Prenesi