Trenutno sprejeti UKREPI V PODPORO GOSPODARSTVU za blažitev posledic vpliva COVID-19 – INFORMACIJE SE SPROTNO OSVEŽUJEJO

Vlada RS je doslej sprejela vrsto interventnih ukrepov, s katerimi želi slovenskemu gospodarstvu olajšati posledice, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa.
Vsi ukrepi so ažurno objavljeni na naši spletni strani CPT Krško – SPOT svetovanje Posavje: https://cptkrsko.si/ukrepi-v-podporo-gospodarstvu/.

V objavi so zajeti naslednji ukrepi za gospodarstvo (s.p.-je, gospodarske družbe in zadruge):
·         Sprejeti Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa;

  • Sprejeti ukrepi na področju plač in prispevkov;
  • Podaljšani roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil;
  • Aktualni ter v kratkem napovedani javni razpisi prilagojeni trenutnim razmeram (med prednostnimi sektorji so hotelirstvo, gostinstvo, turistične storitve, dobavne verige za avtomobilsko industrijo, storitve transporta in druga predelovalna dejavnost).