Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki

Predstavitev študije v Galeriji Božidarja Jakca, dne 14.10.2021

Direkcija RS za vode je pripravila e-poštni naslov kostanjevica.drsv@gov.si na katerega lahko občani zastavljajo vprašanja, ki se umeščajo med aktivnosti direkcije.

Prenos dokumentacije (ZIP, 61MB)