Kostanjevica na Krki - Logotip

VABILO – ANKETA in DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS POSAVJE 2021-2027

Vabimo vas k:

  • IZPOLNJEVANJU KRATKE ANKETE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS POSAVJE 2021-2027, ki je odprta do 11. 04. 2023 in se nahaja na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/bf5d4481
  • NA DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS POSAVJE 2021-2027, ki bodo potekale, kot navedeno v VABILU V PRILOGI/SPODAJ.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner, že tretje programsko obdobje zapored skrbi za delovanje lokalne akcijske skupine – LAS Posavje. Za programsko obdobje 2021–2027 je za območje LAS Posavje trenutno v pripravi temeljni dokument razvoja po principu »od spodaj navzgor«, t. j. Strategija lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027 (v nadaljevanju SLR).

SLR LAS Posavje 2021-2027 predstavlja pot do novih projektov, ki bodo pripomogli k razvoju območja Posavja in bodo sofinancirani z nepovratnimi EU sredstvi iz: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvojni (ESRR).

  • SLR LAS Posavje 2021-2027 želimo oblikovati na osnovi potreb in želja vas – prebivalcev regije Posavje! Zato vas vabimo, da se nam s svojimi idejami in predlogi pridružite na delavnicah, kjer bomo skupaj zasnovali dokument  SLR in ukrepe za razvoj območja do leta 2027!

Zakaj je dobro, da sodelujete pri pripravi SLR LAS Posavje 2021-2027?
Prebivalci najbolje poznate lokalne izzive in potenciale za razvoj. Po pristopu »od spodaj navzgor« ste kot aktivni deležniki ključnega pomena za zmanjšanje razvojnih razlik na lokalni ravni.

Na kakšen način lahko uresničite svoje ideje?
V sodelovanju – s prijavo projektov na javne pozive LAS. Vodilni partner LAS Posavje, t. j. Regionalna razvojna agencija Posavje vam nudi strokovno podporo pri razvoju projektne ideje, oblikovanju partnerstva, iskanju ustreznega finančnega vira iz mehanizma LEADER/CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR) in pri pripravi/prijavi projekta na javni poziv LAS.

Kako lahko sodelujem?
Z udeležbo na delavnicah za pripravo SLR LAS Posavje 2021-2027 in posredovanjem svojih predlogov.

Termini delavnic za pripravo SLR LAS Posavje 2021-2027 po občinah:
Občina: Datum in ura Kraj
Mestna občina Krško ponedeljek, 17. april 2023, ob 12. uri Podjetniški inkubator Krško,
Cesta krških žrtev 46, Krško
Občina Brežice torek, 18. april 2023, ob 12. uri Mestna hiša v Brežicah,
Cesta prvih borcev 22, Brežice
Občina Sevnica sreda, 19. april 2023, ob 12. uri Trški dvorec v Sevnici,
Glavni trg 19, Sevnica
Občina Bistrica ob Sotli četrtek, 20. april 2023, ob 12. uri predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli
Občina Kostanjevica na Krki petek, 21. april 2023, ob 12. uri sejna soba Občine Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
Občina Radeče ponedeljek, 24. april 2023, ob 12. uri Stara šola Jagnjenica – interpretacijski center naravnih vrednost
Jagnjenica 15, Radeče
Zaključna delavnica za pripravo SLR LAS Posavje 2021-2027
Občina: Datum in ura: Kraj:
Mestna občina Krško sreda, 24. maj 2023, ob 12. uri Velika dvorana Gradu Rajhenburg,
Cesta izgnancev 3, Brestanica

Vsebina delavnic po občinah:
1. Izhodišča za pripravo nove SLR LAS Posavje 2021- 2027
– Izkušnje izvajanja LEADER/CLLD v Posavju v obdobju 2014 – 2020
– Proces priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027
2. Delavnica – Analiza potreb in potencialov območja LAS Posavje, vključno s SWOT analizo
3. Naslednji koraki

Vsebina zaključne delavnice v Brestanici:
1. Predstavitev osnutka Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027
2. Diskusija in morebitne dopolnitve strategije
3. Naslednji koraki

Za uspešno pripravljeno Strategijo lokalnega razvoja, ki bo zagotovila razvoj našega podeželja v naslednjih letih ste ključnega pomena prav VI oziroma VAŠA udeležba! Pridružite se nam na delavnicah ali pa nam preko e-pošte pošljite vaše mnenje.

Dodatne informacije lahko pridobite na: RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si
  • vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
  • 07 488 10 43 (Lucija Avguštin)
  • 07 488 10 47 (Špela Sečnik)
  • 07 488 10 52 (Nataša Kežman)

VABILO k izpolnitvi ankete in termini delavnic so objavljeni tudi na spletni strani LAS Posavje: PRIPRAVA SLR LAS Posavje 2021-2027 in DELAVNICE (las-posavje.si) in Facebooku: Lokalna akcijska skupina Posavje 2014-2020 | Krsko | Facebook

Veselimo se novih izzivov in priložnosti, da z LAS projekti izboljšamo in bistveno bolje povežemo naše lokalne skupnosti, predvsem pa pustimo ljudem in okolju nove vsebine, ki bodo v ponos in veselje vsem nam.

Pripeti dokumenti
Vabilo: Delavnice SLR LAS 2021-2027 Prenesi