Vabilo na predstavitev razpisov MKGP

Obveščamo vas, da je bil dne, 25.11.2016 objavljen »Javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave«.

Javni razpis omogoča pridobitev finančnih pomoči za investicije: v vse vrste objektov na kmetijskih gospodarstvih (novogradnje, rekonstrukcije, investicijsko vzdrževalna dela in nakupi opreme), rabi OVE za namene primarne kmetijske pridelave, nakup kmetijskih zemljišč, napravo trajnih nasadov, postavitev mrež proti toči, rastlinjakov, namakalnih sistemov, pašnikov, ureditvi infrastrukture (vodovodne, energetske, poti), čebelnjakov ter za nakup kmetijske mehanizacije v okviru kolektivnih in individualnih naložb. Delež finančne pomoči znaša od 30-50% upravičene vrednosti naložbe.

Upravičenci do prijave na javni razpis so kmetijska gospodarstva, ki izvajajo ekološko pridelavo hrane. Javni razpis je objavljen na spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Zato vas vabimo na predstavitev »Javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave«, ki bo v torek, 13. 12. 2016, ob 12.30 uri v sejni sobi A Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Predstavitev Javnega razpisa bo izvedla mag. Zdenka Kramar, svetovalka za razvoj podeželja, pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Za več informacij lahko pokličete na tel. štev. 373-05- 74 ali se oglasite na najbližji izpostavi

KGZS-ZAVOD NM (izpostave Kmetijske svetovalne službe)

Vljudno vabljeni !

Pripeti dokumenti
Vabilo na predstavitev razpisov MKGP Prenesi