Obvestilo o zapori občinske javne ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-24/2021-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191 251, JP 693131, JP 693073, JP 693171, JP 693171, LC 191261, JP 693205, JP 693202, JP 693211, LC 191221, JP 693213, JP 693258, 693241, 693253, 693252, 693251, 693214, 693011
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 13.07.2021 do 07.08.2021 odvisno glede na dinamiko del
Vzrok za zaporo: Izgradnja optičnega omrežja
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Denis Grubačevič
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole