Obvestilo o zapori občinske javne ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: Popolna kratkotrajna
Cesta: LC 191332 Stara državna cesta II, LC 191231 Podbočje-Kostanjevica , LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas
Odsek/potek/stacionaža: Označen na grafičnem delu
Trajanje zapore: 07.06.2021 med 11.00 in 11.30 uro
Vzrok za zaporo: Tek z olimpijsko baklo
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba:
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz LC 191332 Stara državna cesta II, LC 191231 Podbočje-Kostanjevica , LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas