Zapora ceste LC 191251

Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191251

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-19/2022 z dne: 21.09.2022
Vrsta zapore: Polovična
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Velike Vodenice-Ban
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 26.09.2022 do 15.11.2022
Vzrok za zaporo: Rekonstrukcija cestišča
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d., Mitja Mlakar
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Zapora ceste LC 191251