Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191331 Stara državna cesta I (severni most)

Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191331 Stara državna cesta I (severni most)

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, INTERVENTNA
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191331 Stara državna cesta I (severni most)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 13.12.2022 do 17.12.2022
Vzrok za zaporo: Izvedba geotehničine preiskave
Obvoz: Po južnem mostu
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191331 Stara državna cesta I (severni most)