Zapora ceste LC 191332

Obvestilo o zapori občinske javne ceste LC 191332 Stara državna cesta II

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-20/2022-2, z dne 29.09.2022
Vrsta zapore: Popolna
Cesta:  
LC 191332 Stara državna cesta II
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 23.10.2022 od 13.00 do 19.00 ure
Vzrok za zaporo: Izvedba prireditve
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Tatjana Petretič
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz Zapora ceste LC 191332