Kostanjevica na Krki - Logotip

Zaradi poškodb in varnosti prometa se do preklica zapira Tercijalski most

V skladno s tretjim odstavkom 114. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A) in drugega odstavka 46. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 34/2010), vas obveščamo, da se iz utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na zavarovanje občinske ceste in varnost prometa na njej začasno prepove uporaba občinske ceste JP 693313 – Tercijalski most za ves promet.

Pripeti dokumenti
Sklep župana: Prepoved prometa – Tercijalski most 16.12.2022 Prenesi