Zbiranje vlog zaradi suše 2017

Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 14.08.2017 sprejela sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017. Zbiranje vlog bo potekalo do 1.9.2017. Nosilci KMG izpolnjen in podpisan obrazec 2 oddajo v tajništvu občine do tega datuma.

Oškodovanci morajo s seboj prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2017.

Pripeti dokumenti
Obvestilo o zbiranju prijav-suša 2017 Prenesi
Obrazec – suša Prenesi